Chapemix

Beschrijving:

Chapemix 2 (mengeling van mineralen met specifieke hardheid en vorm, vermengd met hoogwaardige bindmiddelen) wordt gebruikt om de duurzaamheid van industriële vloeren te verhogen. Dit gebeurt door het instrooien en inwerken van deze mengeling in de toplaag van een vers gegoten betonvloer. Hiermee verhoogt men de slijtweerstand en verbetert men de schokweerstand van de betonvloer. Dit kan men zowel binnen als buiten toepassen.

Toepassingsgebieden: magazijnen en stapelruimtes, productievloeren, los-en laadplatforms, parkings, enz.

Chapemix 2 heeft standaard een cement grijze kleur. Op aanvraag kan Chapemix 2 ook vooraf ingekleurd worden tot bv. Zwart, lichtgrijs, enz.

Voordelen:

Het gebruik van een voorgemengd product heeft meerdere voordelen :

- eenvoudig in gebruik

- constante kwaliteit

- de gebruikte korrelcurve van granulaten is dermate uitgebalanceerd zodat de toplaag extra stevigheid krijgt, alsook dat de apparaten (bv. Poliermachine) niet te snel bevuilen.

- het product biedt de mogelijkheid om een maximale hoeveelheid product in te strooien om een perfecte slijtweerstand te verkrijgen.

Manueel instrooien:      1 à 3 kg/m²

Machinaal instrooien:  2 à 3 kg/m² (kan nog hoger zijn op zeer verse beton)

Technische gegevens:

De mineralen zijn meermaals gewassen bij ontginning om organische bestanddelen in het product te vermijden (max. 0,1%).

• Chemische Analyse

- SiO2    > 96%

- CaO     0,83%

- K2O     0,86%

- Al2O3 Max 2%

- Fe2O3                Max 0,25%

- MgO   0,27%

- Na2O  0,33%

• Fysieke kenmerken

- Aspect granulaten gemengd met cement

- Densiteit +/- 1,7 T/m³

- Hardheid granulaten 7 Mohs

- Test Amsler < 2 mm volgens NIT 204 en NIT 216 van CSTC

Beschikbare korrelmaten:

Standaard: 0,5-2 mm in Chapemix 2.

Andere korrelmaten en hardheden te bekomen op aanvraag.

Verpakking:

In zakken van 30kg (1200kg per palet) en in big bags.

Veiligheid en gezondheid:

R 36/37/38: Irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid.

S2: Buiten bereik van kinderen houden.

S24/25: Aanraking met de ogen en huid vermijden.

S26: Bij aanraking met de ogen, overvloedig spoelen en medisch advies inwinnen.

S37: Draag geschikte handschoenen.

S46: In geval van inslikken, onmiddellijk een arts raadplegen.