Silo's op de werf

De onderneming Euroquartz beschikt over een tiental silo's met een capaciteit van 28T.

Ze stelt die ter beschikking van haar klanten en stelt hen voor om ze onmiddellijk op de werf te plaatsen.