Hoewel de term zandstralen het beeld oproept van stralen met zand, en daardoor negatief wordt benaderd, is er geen reden om de term niet te gebruiken. “Zand bestaat uit kleine stukjes steen, zandkorrels, die in grootte variëren tussen 63 micrometer en 2 millimeter.” (Bron wikipedia ) Ongeacht het mineraal of grondstof, tussen de 63 µm en 2 mm blijft het zand. We kunnen blijvend de term ZANDSTRALEN gebruiken.

Het gebruik van kwartszand echter, is in zijn algemeenheid verboden voor buiten en binnentoepassingen, met uitzondering voor buitentoepassing waarbij een waterneveltechniek wordt gebruikt. Gelukkig zijn er voldoende alternatieven op de markt met een gehalte < 1 % kwarts in kristallijne vorm.

Metaal reinigen is een vak apart. Er wordt geschuurd, met chemische producten gewerkt, en…gestraald !

Ferro metalen zoals staal en ijzer mogen al iets steviger gestraald worden. Voor toepassingen zoals het reinigen, ontlakken of van roest ondoen van hekken – carrosserieën – zware werkstukken – ijzeren bruggen of infrastructuur elementen, biedt Euroquartz de producten ABRAFER en ABRAFINE aan. Deze producten zijn in verschillende korrelmaten beschikbaar in zakgoed alsook in werfsilo.

Met non-ferro metalen dient omzichtiger te worden omgegaan. Aluminium, inox of andere zachtere legeringen vragen een aangepaste straalmethodiek, gecombineerd met een zacht of fijn straalmiddel. Dit kan voor een reiniging of een oppervlaktebehandeling zijn. Producten zoals ABRAFINEABRACORABRAPEARL zijn specifiek gericht op het correct bewerken van non-ferro metalen. Verkrijgbaar in zakgoed.