Euroquartz is mede pioneer in het ontwikkelen en produceren van Geothermische groutproducten. Onze productkennis gecombineerd met de kennis op het terrein van onze klanten, hebben ervoor gezorgd dat het GEO-X productgamma een combinatie van uitstekende eigenschappen biedt.

  • Enkel nobele componenten worden in onze producten gebruikt : Onze grondstoffen worden verkregen bij de beste en betrouwbaarste producenten. Wij zijn met niet minder tevreden dan topkwaliteit. De kwaliteit van onze grondstoffen wordt op constante basis gecontroleerd, evenals de kwaliteit van ons eindproduct.
  • Enkel poeders worden gebruikt in onze mengsels. Dit betekent dat we geen “restfracties” vermengen van andere producten of korrelgroottes. Onze basiscomponenten zijn steeds dezelfde en blijven dat ook binnen een productformulering. Dit is onveranderlijk. Voor de boorder betekent dit, dat er bijgevolg veel minder structurele en occasionele schade is aan de groutinstallatie. Rekent u maar na wat “downtime” tijd van een groutinstallatie kost.
  • Onze werkmethodiek, productie installaties, binnenkomende en buitengaande goederenstroom, zijn KIWA (KIWA publicatie) geauditeerd en met vlag en wimpel geslaagd als onderdeel van de afgelopen en lopende certificatietrajecten.
  • Alle producten binnen het GEO-X gamma zijn milieu-hygiënisch getest door onafhankelijke laboratoria in het kader van de Nederlandse norm voor boorgat vulstoffen, BRL 5078. Er is geen enkele tekortkoming vastgesteld. Sterker nog : voor CONDUCT GROUT bv. is de controletermijn vastgezet op 1x per 3 jaar. De allerlaagste controlefactor, net omdat onze grondstoffen “maagdelijk proper” zijn.
  • Alle producten binnen het GEO-X gamma behalen een waterdoorlaatbaarheid van < 10E-09
  • “Thermische geleidbaarbaarheid” : Onze grouts worden getest in ons labo met hiervoor specifiek gecalibreerde meetapparatuur. Wat wij meten, wordt ook vermeld op onze technische fiches. Veldresultaten worden niet in onze technische fiches opgenomen, omdat deze niet reproduceerbaar zijn en kunnen worden gemanipuleerd. Bij Euroquartz wordt een mengsel volgens de voorgeschreven mengverhouding gemaakt en getest. Niets minder, niets meer. Deze werkwijze laat toe aan onze klanten om zelf een test te doen of te laten doen door een onafhankelijk labo. Resultaten kunnen nog steeds miniem variëren, doch tenminste is het duidelijk of er – met de door de producent opgegeven waardes – niet met de waarheid een loopje wordt genomen. Wenst u een vergelijkende proef te doen met onze producten en die van onze concurrenten ? Met plezier maken we een afspraak met u.
  • Inklinken of krimp: Onze producten klinken max 2 % in. Dit is een volledig normaal fenomeen bij zowel cement- als niet cement gebonden producten. Producten waar inklinken of krimpen niet voorkomen, kunnen enkel een heel hoog gehalte aan zwelklei bevatten. Zwelklei is niet bevorderlijk voor de thermische geleidbaarheid.
  • Cement of niet cement gebonden producten ? : Cementgebonden producten zijn “vormvaster”. Voor onze producten betekent dit dat een zekere hardheid wordt bereikt, doch dat de grout flexibel genoeg blijft om eventuele bewegingen in de ondergrond op te vangen. Niet cementgebonden producten blijven “pasteus” zoals plasticine. Voor beiden geldt dat bij onzorgvuldig gebruik (te veel water bv.) de werking en uiteindelijk resultaat wordt beïnvloed. Volgt u vooral de richtlijnen van de producent.
  • “veiligheid en gezondheid” : onze producten zijn “Milieu-hygiënisch” getest en goedgekeurd door onafhankelijke labo’s in Nederland en België. Dit betekent dat er geen vervuilende of voor de gezondheid schadelijke stoffen aanwezig zijn in de producten. Uiteraard is het zo dat groutproducten, van welke bron ook, poederige, al dan niet cementgebonden bouwproducten zijn. Tijdens het lossen uit zak of bigbag kan er stofontwikkeling ontstaan. Een persoonlijke bescherming tijdens het verwerken is ten zeerste aangewezen.