Euroquartz is mede pioneer in het ontwikkelen en produceren van Geothermische groutproducten. Onze productkennis gecombineerd met de kennis op het terrein van onze klanten, hebben ervoor gezorgd dat het GEO-X productgamma een combinatie van uitstekende eigenschappen biedt.

Milieu-Hygiënische eigenschappen: Alle Euroquartz producten zijn veelvuldig milieu-hygiënisch getest door onafhankelijke laboratoria in het kader van de strenge voorwaarden voor het verkrijgen van een Fabrikant-eigenverklaring (FEV) en KIWA certificering.

  • Onze Geotherm-X® producten voldoen volledig aan de eisen van het NL Besluit Bodemkwaliteit en hebben het Fabrikant-eigenverklaringnummer FEV-053/1 verkregen.
  • De Conduct Grout producten zijn KIWA gecertificeerd volgens Nederlandse norm voor boorgat vulstoffen, BRL 5078 onder KIWA K101791/02
  • Bij het Kiwa certificatie- of een FEV traject werden onze werkmethodiek, productie installaties, binnenkomende en buitengaande goederenstroom, de eindproducten en de kwaliteitsbewaking door KIWA geauditeerd. Voor beide trajecten is Euroquartz met vlag en wimpel geslaagd.

Permeabiliteit: Een constante in BE-, NL- of eender welke EU wetgeving is dat de gebruikte groutproducten, de bodem goed dienen af te dichten. Alle producten binnen het GEO-X gamma behalen een waterdoorlaatbaarheid van < 10E-09

Thermische geleidbaarbaarheid:

  • Onze grouts worden getest volgens ASTM D5334 Ons labo beschikt hiervoor over specifiek gecalibreerde meetapparatuur. De “needle probe method” is een vrij vlugge manier om de vers gemixt materieel te testen op zijn thermische geleidbaarheid. Deze test is onderdeel van het Euroquartz productiecontroleproces.
  • Extern wordt de thermische geleidbaarheid door een onafhankelijk lab getest volgens EN 12664. Deze norm meet de thermische geleidbaarheid over een langere periode. Hiervoor wordt “The divided bar methodiek gebruikt”

Nazakken of krimp: Onze producten klinken max 2 % in. Dit is een volledig normaal fenomeen bij onze cement- als niet cement gebonden producten. De Euroquartz producten zijn zo ontwikkeld dat ze een miniem “nazakgedrag” vertonen. Dit is een belangrijk punt om de permeabiliteit van het boorgat, alsook de civiel-technische eigenschappen van het boorgat te verzekeren. Nazakgedrag kan resulteren in de vorming van “vides” in het boorgat. Niet enkel nefast voor de thermische geleiding en de permeabiliteit van het boorgat, maar ook kunnen bouwstructuren verzakken indien het boorgat niet correct is afgevuld.

Cement of niet cement gebonden producten: Cementgebonden producten zijn “vormvaster”. Voor onze producten betekent dit dat een zekere hardheid wordt bereikt, doch dat de grout flexibel genoeg blijft om eventuele bewegingen in de ondergrond op te vangen. Niet cementgebonden producten blijven “pasteus” zoals plasticine. Voor beiden geldt dat bij onzorgvuldig gebruik (te veel water bv.) de werking en uiteindelijk resultaat wordt beïnvloed. Volgt u vooral de richtlijnen van de producent.

Grondstoffen in poedervorm:

  • Enkel poeders worden gebruikt in onze mengsels. Dit betekent dat we geen “restfracties” vermengen van andere producten of korrelgroottes. Onze basiscomponenten zijn steeds dezelfde en blijven dat ook binnen een productformulering. Dit is onveranderlijk. Voor de boorder betekent dit, dat er bijgevolg veel minder structurele en occasionele schade is aan de groutinstallatie. Rekent u maar na wat “downtime” tijd van een groutinstallatie kost.
  • Enkel nobele componenten worden in onze producten gebruikt : Onze grondstoffen worden verkregen bij de beste en betrouwbaarste producenten. Wij zijn met niet minder tevreden dan topkwaliteit. De kwaliteit van onze grondstoffen wordt op constante basis gecontroleerd, evenals de kwaliteit van ons eindproduct.

Veiligheid en gezondheid: onze producten zijn “Milieu-hygiënisch” getest en goedgekeurd door onafhankelijke labo’s in Nederland en België. Dit betekent dat er geen vervuilende stoffen aanwezig zijn in de producten. Uiteraard is het zo dat groutproducten, van welke bron ook, poederige, al dan niet cementgebonden bouwproducten zijn. Tijdens het lossen uit zak of bigbag kan er stofontwikkeling ontstaan. Een persoonlijke bescherming tijdens het verwerken is ten zeerste aangewezen.

FEV-053/1

KIWA K101791/02 CERTIFICAAT