DE energiebron van de toekomst ? de natuur biedt ons de mens de kans om gebruik te maken van de natuurlijke rijkdommen zonder deze uit te putten of te verzwakken.

Zon- en windenergie worden reeds veelvuldig ingezet en aanvaard als alternatieve bron van energie tegenover fossiele brandstoffen. Wat met warmtepompen die gebruik maken van geothermie, en meer specifiek, met verticale “ondiepe” geothermische boringen ?

Het aantal warmtepompinstallaties stijgt gestaag. Elders in Europa is de vraag naar geothermische systemen in stijgende lijn.

Een goed uitgevoerde geothermische installatie, vertrekt van het opvullen van de boorgaten met een thermisch geleidende grout.

EUROQUARTZ is één van de pioniers in deze bedrijfstak en is, door middel van eigen ontwikkeling en productie, de leider binnen de Benelux met het productgamma GEOTHERM-X® .

Het GEOTHERM-X® gamma werd opgebouwd in de idee van een zo breed mogelijk inzetbaar productgamma te kunnen aanbieden, zonder op de kwaliteit, milieu-hygienische eigenschappen noch technische eigenschappen van het product, en dus van het door de boorder geleverde werk, te moeten inboeten.

GEOTHERM-X® bestaat uit 3 producten op cementbasis en één product zonder cement als bindmiddel.

Hecht u belang aan een hoge thermische geleidbaarheid, GEOTHERM-X GR® biedt een lambdawaarde van 2,0 W/m.K

Heeft u nood aan een “allrounder” ? Een product met een lambdawaarde met 1,5 W/m.K ? GEOTHERM-ST® is de standaard en origine van onze groutproducten.

GEOTHERM-X ECO® heeft zich op korte tijd een plaats weten te veroveren op de markt. Dit prijsbewust product biedt een lambdawaarde van 1,4 W/m.K

Finaal, onze laatste telg in de familie : CONDUCT GROUT Een cementloos mengsel dat moeiteloos verpompt, een mooi gebonden grout vormt en naargelang de toegevoegde hoeveelheid water, een lambdawaarde tussen de 1,4 en 1,9 W/m.K kan voorleggen.