Hoewel de term zandstralen het beeld oproept van stralen met zand, en daardoor negatief wordt benaderd, is er geen reden om de term niet te gebruiken. “Zand bestaat uit kleine stukjes steen, zandkorrels, die in grootte variëren tussen 63 micrometer en 2 millimeter.” (Bron wikipedia ) Ongeacht het mineraal of grondstof, tussen de 63 µm en 2 mm blijft het zand. We kunnen blijvend de term ZANDSTRALEN gebruiken.

Het gebruik van kwartszand echter, is in zijn algemeenheid verboden voor buiten en binnentoepassingen, met uitzondering voor buitentoepassing waarbij een waterneveltechniek wordt gebruikt. Gelukkig zijn er voldoende alternatieven op de markt met een gehalte < 1 % kwarts in kristallijne vorm.

Hout en andere “zachte” materialen dienen nog meer omzichtig te worden behandeld dan non-ferro metalen. Hierbij speelt de ervaring van de uitvoerder een grote rol. Welke druk en product past het best bij het stralen van een deur in zacht hout ? Of een stoel in hard hout ? Biedt Euroquartz niet de service van het stralen, we hebben wel de in uiterst fijne korrel verkrijgbare materialen zoals ABRAFINEABRACORABRAPEARL

Euroquartz biedt deze producten aan in zakgoed van 25 kg.