ABRAPEARL

ABRAPEARL heeft een ronde volle bol met een gladde gepolijste oppervlakte. ABRAPEARL wordt toegepast bij de behandeling van gevoeligermateriaal omdat haar sferische vorm minder in diepte inslaat dan andere abrasieven. Mogelijke toepassingen: Abrasief bestemd voor het reinigen en het polijsten. Afwerking en ontbramen Hardening van oppervlakken Droog of nat gritstralen Toevoeging in mengelingen voor een…

Lees verder!

ABRAPEARL

ABRAPEARL has a round full sphere with a smooth polished surface. ABRAPEARL is used in the treatment of sensitive material because its spherical shape has less depth than other abrasives. Possible applications: Abrasive intended for cleaning and polishing. Finishing and deburring Hardening of surfaces Dry or wet blasting Addition in mixtures for a polished effect…

Lees verder!

ABRAPEARL

ABRAPEARL hat eine runde volle Kugel mit einer glatten polierten Oberfläche. ABRAPEARL wird zur Behandlung von empfindlichem Material verwendet, da seine Kugelform eine geringere Tiefe aufweist als andere Schleifmittel. Mögliche Anwendungen: Schleifmittel zum Reinigen und Polieren. Fertigstellen und Entgraten Härten von Oberflächen Trockenes oder nasses Strahlen Zugabe in Mischungen für einen polierten Effekt

Lees verder!