CONDUCT GROUT

CONDUCT GROUT  is een kant en klaar voor gebruik geothermische injectiemortel, ontwikkeld  voor het correct opvullen van Geothermische boorgaten. CONDUCT GROUT versie binnen het  GEOTHERM-X gamma is een buitenbeentje wegens het niet bevatten van cement. CONDUCT GROUT HEEFT EEN KIWA CERTIFICAAT ONDER BRL 5078 Voorgemengde CONDUCT GROUT is samengesteld uit verschillende, natuurlijke ingrediënten. Eens gemengd…

Lees verder!

CONDUCT GROUT

CONDUCT GROUT is a ready-to-use geothermal injection mortar, developed for the correct filling of geothermal boreholes. CONDUCT GROUT version within the GEOTHERM-X range is an outsider due to the lack of cement. CONDUCT GROUT HAS A KIWA CERTIFICATE UNDER BRL 5078 Premixed CONDUCT GROUT is composed of various natural ingredients. Once mixed with water, an…

Lees verder!

CONDUCT GROUT

CONDUCT GROUT est un mortier d’injection géothermique prêt à l’emploi, développé pour le remplissage correct des forages géothermiques. La version CONDUCT GROUT de la gamme GEOTHERM-X est un outsider en raison du manque de ciment. CONDUCT GROUT A UN CERTIFICAT KIWA SOUS BRL 5078 Le CONDUCT GROUT pré-mélangé est composé de divers ingrédients naturels. Une…

Lees verder!