GEOTHERM-X ECO

GEOTHERM-X ECO  is een kant en klaar voor gebruik geothermische injectiemortel, ontwikkeld  voor het correct opvullen van Geothermische boorgaten. De ECO versie binnen het  GEOTHERM-X gamma is specifiek bestemd voor projecten waar een vergelijk wordt gezocht tussen de thermische geleidbaarheid en de kost van het product. De voorgemengde Geotherm-x ECO is samengesteld uit verschillende, natuurlijke…

Lees verder!

GEOTHERM-X ECO

GEOTHERM-X ECO est un mortier d’injection géothermique prêt à l’emploi, développé pour le remplissage correct des forages géothermiques. La version ECO de la gamme GEOTHERM-X est spécifiquement destinée aux projets où une comparaison est recherchée entre la conductivité thermique et le coût du produit. Le Geotherm-x EC prémélangé est composé de divers ingrédients naturels. Une…

Lees verder!

GEOTHERM-X ECO

GEOTHERM-X ECO ist ein gebrauchsfertiger geothermischer Injektionsmörtel, der für die korrekte Befüllung von geothermischen Bohrlöchern entwickelt wurde. Die ECO-Version innerhalb der GEOTHERM-X-Reihe ist speziell für Projekte gedacht, bei denen ein Vergleich zwischen der Wärmeleitfähigkeit und den Kosten des Produkts angestrebt wird. Die vorgemischte Geotherm-x EC besteht aus verschiedenen natürlichen Inhaltsstoffen. Nach dem Mischen mit Wasser…

Lees verder!

GEOTHERM-X ECO

GEOTHERM-X ECO is a ready-to-use geothermal injection mortar, developed for the correct filling of geothermal boreholes. The ECO version within the GEOTHERM-X range is specifically intended for projects where a comparison is sought between the thermal conductivity and the cost of the product. The pre-mixed Geotherm-x EC is composed of various natural ingredients. Once mixed…

Lees verder!