GEOTHERM-X®

Geotherm-x® is een kant en klare injectie-mortel,  een voorgemengd product voor het correct opvullen van Geothermische boorgaten. Geotherm-x® wordt gebruikt om, na het invoeren van de vloeistofsondes in de boorgaten, deze boorgaten te vullen met een goed afdichtende injectiemortel met goede thermische geleidbaarheid eigenschappen. De voorgemengde Geotherm-x® is samengesteld uit verschillende, natuurlijke ingrediënten. Eens gemengd…

Lees verder!

GEOTHERM-X®

Geotherm-x® is a ready-to-use injection mortar, a pre-mixed product for the correct filling of Geothermal boreholes. Geotherm-x® is used to fill these boreholes with a well-sealing injection mortar with good thermal conductivity properties after introducing the liquid probes into the boreholes. Pre-mixed Geotherm-x® is composed of various natural ingredients. Once mixed with water, an easily…

Lees verder!

GEOTHERM-X

Geotherm-x® ist ein gebrauchsfertiger Injektionsmörtel, ein vorgemischtes Produkt zur korrekten Befüllung von geothermischen Bohrlöchern. Geotherm-x® wird verwendet, um diese Bohrlöcher nach dem Einbringen der Flüssigkeitssonden in die Bohrlöcher mit einem gut abdichtenden Injektionsmörtel mit guten Wärmeleitfähigkeitseigenschaften zu füllen. Das vorgemischte Geotherm-x® besteht aus verschiedenen natürlichen Inhaltsstoffen. Nach dem Mischen mit Wasser wird eine leicht injizierbare…

Lees verder!

GEOTHERM-X®

Geotherm-x® est un mortier d’injection prêt à l’emploi, un produit pré-mélangé pour le remplissage correct des forages géothermiques. Geotherm-x® est utilisé pour remplir ces forages avec un mortier d’injection bien étanche avec de bonnes propriétés de conductivité thermique après introduction des sondes liquides dans les forages. Geotherm-x® prémélangé est composé de divers ingrédients naturels. Une…

Lees verder!