Sportvelden hebben heel wat te verduren.Er wordt op gelopen, gevallen, gereden tot gejuicht toe ! Logisch dat de technische eisen dan ook zwaarder zijn dan ons aller, met wilde kruiden versierde, gazon. Een goed sportveld start met een correcte opbouw. Zit de opbouw niet goed, is de kans groot dat er problemen komen met de kwaliteit van het gras. Specialistenwerk met andere woorden.

Even belangrijk is het onderhoud : niet te weinig, noch teveel maaien en beregeren en jaarlijks een “zandbeurt” kan wonderen doen. Staand water zorgt voor een minder goede en diepe beworteling. Bezanden helpt om de bodem goed drainerend te houden en een mooi verzorgd sportterein te behouden.

Euroquartz produceert de nodige, in de juiste korrelmaat gedroogde kwartsfractie en kan deze aanleveren in zakgoed, big bag of bulkvervoer. Waar uw werf zich ook bevindt !