Hoewel de term zandstralen het beeld oproept van stralen met zand, en daardoor negatief wordt benaderd, is er geen reden om de term niet te gebruiken. “Zand bestaat uit kleine stukjes steen, zandkorrels, die in grootte variëren tussen 63 micrometer en 2 millimeter.” (Bron wikipedia ) Ongeacht het mineraal of grondstof, tussen de 63 µm en 2 mm blijft het zand. We kunnen blijvend de term ZANDSTRALEN gebruiken.

Het gebruik van kwartszand echter, is in zijn algemeenheid verboden voor buiten en binnentoepassingen, met uitzondering voor buitentoepassing waarbij een waterneveltechniek wordt gebruikt. Gelukkig zijn er voldoende alternatieven op de markt met een gehalte < 1 % kwarts in kristallijne vorm.

Reinigen van bakstenen en betonnen muren, kan al heel eenvoudig met een hogedrukslang. Voor een meer doorgedreven reiniging of het verwijderen van een verflaag, dient er gestraald te worden. Termen zoals zandstralen, luchtgommen, vochtstralen, nevelstralen komen neer op eenzelfde techniek : korrels worden onder druk tegen een oppervlakte geprojecteerd. De korrels zijn harder of scherper dan het te behandelen oppervlak, waardoor een schurend effect optreedt.

Bakstenen van een gevel – sierstukken in blauwe steen (kalksteen) in gevels en gebouwen – monumenten zoals standbeelden – architectaal beton – beton dat dient overschilderd te worden – zansteen – graniet – natuursteen gevel worden regelmatig gereinigd door zandstralen.

Euroquartz biedt de juiste producten voor de juiste job aan bij uw straalwerken op steen of beton onder de benamingen :

ABRAFASTABRAFINE

Beide producten zijn in verschillende korrelmaten beschikbaar in zakgoed of werfsilo.