Industriële waterzuiveringsinstallaties worden ingezet voor het zuiveren van afvalwater. Omgekeerd kan oppervlaktewater van rivieren worden gezuiverd teneinde geen leidingwater te gebruiken voor industriële processen.

Naar analogie met binnen geplaatste filtersystemen, worden deze filterinstallaties voorzien van een zandfilter. In tegenstelling met de gesloten vaten van een binneninstallatie kan gewerkt worden met “open” bassins.

Euroquartz kan hiervoor het nodige kwartzand en de juiste service aanbieden. Voor het inblazen van buitenfilters hebben wij de nodige ervaring. Stofvrije grote hoeveelheden zand worden rechtstreeks ingeblazen in de filter. Veel eenvoudiger wordt het niet.